SEKRETARIS JENDERAL HKBP IKUT MERAYAKAN PESTA JUBILEUM 50 TAHUN HKBP BANDUNG TIMUR RESSORT BANDUNG TIMUR

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE


<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 6″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 7″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 8″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 9″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Indent”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”header”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footer”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index heading”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of figures”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope address”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope return”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote reference”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation reference”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”line number”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”page number”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote reference”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of authorities”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”macro”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”toa heading”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 5″/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Closing”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Signature”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Message Header”/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Salutation”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Date”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Note Heading”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Block Text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Hyperlink”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”FollowedHyperlink”/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Document Map”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Plain Text”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”E-mail Signature”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Top of Form”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Bottom of Form”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal (Web)”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Acronym”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Address”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Cite”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Code”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Definition”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Keyboard”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Preformatted”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Sample”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Typewriter”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Variable”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Table”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation subject”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”No List”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 6″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 7″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 8″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 4″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 5″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 6″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 7″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 8″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Contemporary”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Elegant”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Professional”/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 1″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 2″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 3″/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Balloon Text”/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Theme”/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name=”List Paragraph”/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name=”Intense Quote”/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name=”Intense Emphasis”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name=”Subtle Reference”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name=”Intense Reference”/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 1″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 2″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 3″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 4″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 5″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 6″/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″/>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Bandung, (29/9)

Lebih dari 2000 orang Jemaat dan para undangan hadir dan bersukacita dalam perayaan Jubileum 50 Tahun HKBP Bandung Timur yang diadakan di Istana Kana Kawaluyaan, Bandung. Dengan Tema perayaan “Godang ma tongon na binahen ni Jahowa tu hita, jadi marlas ni roha ma hita” Psalmen 126:3, dan Sub Tema “Manghamauliatehon dohot manghalashon denggan basa ni Debata, tahangoluhon ma hataNa sada ni roha sapingkiran dohot sada di bagasan holong ni roha”.

Dalam khotbahnya dari Kitab Injil Matius 25: 34-40 Sekretaris Jenderal HKBP Pdt. Mori Sihombing, MTh mengajak agar seluruh Jemaat Bandung Timur untuk semakin bersemangat dalam memperhatikan masalah-masalah sosial, lebih bergiat lagi untuk memberi, peka kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, memperhatikan dan mendidik anak-anak dan generasi muda untuk semakin mencintai Kristus, sesama dan gereja HKBP, sehingga pada perayaan Jubileum tersebut HKBP menjadi berkat bagi saudara seiman, seluruh masyarakat Bandung, dan juga Negara Indonesia. Dengan demikian semua orang dapat menikmati dan bersyukur atas karya Tuhan melalui HKBP Bandung Timur.

Pada tanggal 13 Januari 1963 yang lalu berdirilah HKBP Bandung Timur yang mandiri dari HKBP Bandung Ressort Bandung Riau Martadinata yang diresmikan Praeses HKBP Jawa – Kalimantan Pdt. H.S Marpaung. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1976 diadakan acara mameakhon batu ojahan yang dipimpin oleh Ephorus HKBP Ds. G.H.M Siahaan. Tiga tahun setelah itu HKBP Bandung Timur diresmikan menjadi Ressort pada tanggal 29 April 1979 dengan pagarannya HKBP Cirebon dan Pdt. E.J.P. Sihombing sebagai Pendeta Ressort.

Dalam perjalanan gereja HKBP Bandung Timur tidak hanya sukacita yang dihadapi, tetapi terkadang duka cita juga datang silih berganti. Tetapi gereja HKBP Bandung timur justru semakin mengalami perkembangan yang semakin matang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Melalui kasih Allah kedua Ressort HKBP Bandung Timur bersatu mengumpulkan dana untuk membangus gereja yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2005 yang dinamakan sebagai Pesta Syukuran Perdamaian. Dengan demikian seluruh Jemaat HKBP Bandung Timur bersukacita pada Jubileum tersebut dan berkomitmen untuk tetap hidup dalam iman, hidup sebagai pelaku kedamaian, hidup dalam kasih, menegakkan keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Turut hadir Praeses HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy Pdt. Josmar Sinaga, STh, Praeses HKBP Distrik XXI Banten Pdt. Patar S Napitupulu, M.Min, Pendeta Ressort HKBP Bandung Timur Pdt. Tigor P Panggabean,STh dan Pdt. Saut Simbolon, STh, Para Pendeta dan pelayan HKBP yang pernah melayani di HKBP Bandung Timur sejak diresmikan sebagai Ressort tanggal 29 April 1979. Para Pendeta, Guru Huria, Bibelvrouw, Diakones yang melayani di Distrik XVIII Jabartengdiy, para Undangan dari gereja tetangga dan lainnya. (Dedi Pardosi)

Sumber : http://hkbp.or.id/sekretaris-jenderal-hkbp-ikut-merayakan-pesta-jubileum-50-tahun-hkbp-bandung-timur-ressort-bandung-timur/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply