Marga, Tarombo, dan Tutur

Sumber : http://batakpedia.org/marga-tarombo-dan-tutur/

Tarombo ialah silsilah, sistem marga dalam masyarakat, sistem kekerabatan. (sumber – KAMUS Batak – Indonesia – J. P. Sarumpaet, M.A.). Fungsi dasar dari tarombo ialah untuk mengetahui silsilah dan hubungan… Read more »