Humor : Kalau Orang Batak Berkumpul

Sumber : http://batakpedia.org/kalau-orang-batak-berkumpul/

Nemu humor berikut dari sebelah (lupa link lengkapnya :D) : SATU orang BATAK kumpul, mar-gitar… DUA orang BATAK kumpul, mar-catur… TIGA orang BATAK kumpul, mar-trio… EMPAT orang BATAK kumpul, mar-joker…… Read more »